Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2012

Horosia

January 18 2012

Horosia
1353 af2c 500
To były dwie? O___O XD
Taa.. W magiczny sposób stałam się dwoma osobami *___* XD
Life's good :3
Horosia
0966 1f7e
Don't judge to quickly :3 XD
Reposted byThisIsWarmurzyn44barte9Fenrir

January 14 2012

Horosia
4369 bfba
Mameshiba! *___* XD
A ja chce słuchawki z tym tym.. >_> XD
Horosia
4116 7c07
Marzenia...
Możliwe że było, ale to jest taaakieee... T___T
Horosia
Horosia
Ciel.. W czerwonych okach nei jest mu dobrze... X____x

January 07 2012

Horosia
0139 a9aa 500
O____________O
Reposted bymnrs mnrs
Horosia
7358 2682
Kyaa *_*
Reposted bymuewowhyusoserious
Horosia
1770 976c 500
Mom, please! T___T
Horosia
0423 736e
O___O
Horosia
8725 3b61
Black Rock Shooter.. =w=
Horosia
7452 ddde
Teraz już rozumiem, dlaczego moja siostra była tak przerażona, widząc pająka i setki małych dziadostw chodzących mu po odwłoku O_o
Horosia
4436 abc4
No znowu nie przesadzajmy... Ehm.. Może troszkę... :3
Reposted byJoeMoyemikefromhere
Horosia
4294 4c8c 500
Flaky też jest kochana :3 XD

January 06 2012

Horosia
0024 b404 500
Oww... ! It's soo! .. *_______*
Horosia
9998 01df
XD
Horosia
9990 0046 500
I nie ma Flippy'iego! T__T
Horosia
9948 6669 500
*w*
Horosia
9932 17c3 500
Mhmm... My next cosplay *__* XD
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl